Säker logistik
Mikael Englund är platschef på Sykes som är ett amerikanskt bolag i botten men som arbetar globalt och numera har platskontor över hela världen. Överlag så arbetar de med telekomsupport men i Rosersberg så har de ett fullskaligt logistikcenter med högvärdelager som är knutpunkt för vidare distribution ut i Norden.
Sykes drog efter förfrågningar från befintliga kunder igång logistikverksamhet som ett komplement till de ordinarie tjänsterna. Sedan 1996 har de verkat i Sverige men för fyra år sedan flyttades kontor, lager och den 32 man stora personalstyrkan till Rosersberg där man verkar än idag. Här finns kapacitet för globala kunder som har höga krav både vad gäller noggrannhet och säkerhet.
- För närvarande arbetar vi nästan uteslutande mot Samsung och eftersom de har ett så kallat högvärdelager här så är säkerheten väldigt omfattande. De har gjort en säkerhetsgradering på allt från utgångar till hur vi anställer personal och vi har överlag fått mycket bra betyg. Så är det något vi kan så är det säkerhet, berättar Mikael.

Sykes värvade Mikael Englund från Posten och eftersom han kommer utifrån med nya färska ögon så börjar planer ta vid om en eventuell ökning av kundportfolion. I dagsläget står Samsung för cirka 95 % av omsättningen men kapacitet finns för ytterligare bolag från i princip vilken sektor som helst. – I princip kan vi ta emot vilket gods som helst här men kunder från elektroniksektorn skulle vara att föredra då befintliga säkerhetsarrangemang skulle komma till godo för kunden och i slutändan oss. Skulle vi lyckas få en utveckling där Samsung står för 50 % av omsättningen och andra företag för resterande 50 % så skulle jag tycka att vi lyckats, förklarar Mikael.

Fördelarna med logistikverksamheten i Rosersberg är många, man har arbetat med flera globala aktörer som ställer höga krav på verksamheten och logistikrutinerna. Supporten är välutvecklad och effektiv, ytterligare det ett krav från de större aktörerna. Kontentan är att alla delar som krävs hos en lyckad logistikpartner redan finns på plats.

Sykes Sweden AB


Telefon: 08-590 095 00


Email:
mikael.englund@sykes.com

Hemsida:
www.sykes.com/emea

Adress:
Sykes Sweden AB
Stålgatan 11A, Box 56
19522 Märsta

| 13 SENASTE FÖRETAGEN